• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

НОВИНИ

27.05.2015

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с проведеното на 27.05.2015 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:

продължава>
 

20.05.2015

Е-мейл Печат ПДФ

С настоящето Ви уведомяваме, че съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството, на 19.05.2015 г. е извършена продажба по законоустановения нотариален ред на следния недвижим имот, собственост на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ:

продължава>
 

27.02.2015

Е-мейл Печат ПДФ

С настоящото уведомяваме КФН, БФБ и обществеността за следната информация относно „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ:

продължава>
 

30.07.2014

Е-мейл Печат ПДФ

С настоящето Ви уведомяваме, че считано от 30.07.2014 г. Ибрахим Салихов Гъралийски е вписан като Изпълнителен член на Съвета на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ.

продължава>
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Важни новини

Покана и дневен ред

Покана и дневен ред за редовно годишно общо събрание на акционерите на“булгериън инвестмънт груп” адсиц

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2019 г. от 10.30 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения:

 
30.04.2018

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения: