• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

НОВИНИ

29.06.2011

Е-мейл Печат ПДФ
Във връзка с проведеното на 29.06.2011 г. редовно заседание на общото събрание на акционерите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ, Ви уведомяваме за важните решения, приети от акционерите а именно:
продължава>
 

01.08.2010

Е-мейл Печат ПДФ
С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 01.08.2010 г. е прекратено трудовото правоотношение с Калин Цанев - Директор за връзки с инвеститорите, като от същата дата длъжността Директор за връзки с инвеститорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ ще се изпълнява от Ева Кременова Софиева.
продължава>
 

09.12.2009

Е-мейл Печат ПДФ
На 09.12.2009 г.  в търговския регистър е обявен устава на дружеството, изменен с решение на ОСА от 30.06.2009 г.
   
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Важни новини

Покана и дневен ред

Покана и дневен ред за редовно годишно общо събрание на акционерите на“булгериън инвестмънт груп” адсиц

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2019 г. от 10.30 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения:

 
30.04.2018

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения: