• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Bulgarian Investment Group ADSIC

JA slide show
 

НОВИНИ

12.05.2009

Е-мейл Печат ПДФ
Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл.
223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 30 юни 2009 г. от 15 часа, по седалище на
дружеството: гр. София, бул. “Арсеналски” № 4, при следния дневен ред и проекти за решения:
продължава>
 

27.03.2009

Е-мейл Печат ПДФ
На свое заседание от 27   март 2009 г. КФН прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
продължава>
 

12.03.2009

Е-мейл Печат ПДФ
На 12.03.2009 г. Съветът на директорите на „БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Лозенец”, бул. „Черни връх”, № 67, рег. по ф.д. 5209/2005 г., Булстат: 131423120 взе решение за продажба на следния недвижим имот, собственост на дружеството:
продължава>
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Важни новини

Покана и дневен ред

Покана и дневен ред за редовно годишно общо събрание на акционерите на“булгериън инвестмънт груп” адсиц

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 24.06.2019 г. от 10.30 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения:

 
30.04.2018

ПОКАНА И ДНЕВЕН РЕД ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА“БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ

Съветът на директорите на “БУЛГЕРИЪН ИНВЕСТМЪНТ ГРУП” АДСИЦ на основание чл. 223, ал. 1 от ТЗ свиква редовно годишно заседание на Общо събрание на акционерите на дружеството на 19.06.2018 г. от 10.00 часа, в гр. София 1784, район „Младост”, ул. „Михаил Тенев” № 12, бизнес център „Евротур”, ет. 2, офис 6, при следния дневен ред и проекти за решения: