Редовно годишно Общо събрание на акционерите - 24.06.2021 г.

Печат

Протокол

Протокол на Мандатна Комисия

Списък на акционерите и техни представители или пълномощници

Покана

Материали в архив - *zip